Godkjenninger

Som en seriøs bedrift er Lund Elektro sertifisert og medlem av godkjente bransjeorganisasjoner.
Nelfo
  • Elektroinstallatør gruppe L. 
Post- og teletilsynet
  • Teleinstallatør - TIA
  • Kabel-TV installatør - KIA
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  •  Godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.

Godkjent lærebedrift
  • Godkjent opplæringsbedrift.
Ahlsell Partner
Lund Elektro AS er sertifisert som fullverdig partner av Ahlsell Norge AS. Dette betyr at:
  • Vi deltar i Ahlsells omfattende kursprogram, for å være ajour med lovverk og produktteknisk utvikling.
  • Vi markedsfører anerkjente produkter av god kvalitet, med oppdatert faglig ekspertise på disse.
  • Vi har kompetanse til å utføre kontroll av elektriske installasjoner - både i private hjem og i næringssammenheng.
  • Vi skal være orientert om moderne styringssystemer og andre energisparende tiltak og løsninger, og kunne informere sine kunder om dette.